ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด ที่มาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ฯ

นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 พร้อมด้วยนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับแนะนำกิจการสหกรณ์ฯ ให้กับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด ที่มาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2562