บรรยายในการประชุมข้าราชการและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษกาญจนบุรี

บรรยายในการประชุมข้าราชการและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษกาญจนบุรี

พฤศจิกายน 4, 2019 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562