ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอ่างทอง จำกัด ที่มาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ฯ

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอ่างทอง จำกัด ที่มาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ฯ

พฤศจิกายน 1, 2019 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นายประเสริฐ ด้วงสงค์ กรรมการ ดร.วีระชัย บุญอยู่ กรรมการ พร้อมด้วยนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับแนะนำกิจการสหกรณ์ฯ ให้กับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอ่างทอง จำกัด ที่มาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562