บรรยายการประชุมคณะกรรมการชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี

บรรยายการประชุมคณะกรรมการชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี

พฤศจิกายน 5, 2019 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ บรรยายกิจกรรม สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ในการประชุมคณะกรรมการชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562