ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน

พฤศจิกายน 6, 2019 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายวิชา จุลทรักษ์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน ห้องประชุม2 ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562