ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2562

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้แทนประจำหน่วย ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2562 พิจาณาโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สหกรณฺออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด