ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบปลายเดือน ตุลาคม

นายอภิชาต แก่นน้อย ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมคณะ ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบปลายเดือน ตุลาคม ที่สมาชิกยื่นคำขอเข้ามาวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น จ่ายเงินกู้วันที่ 30 ตุลาคม 2562