ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบปลายเดือน กันยายน

นายอภิชาต แก่นน้อย ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมคณะ ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบปลายเดือน กันยายน ที่สมาชิกยื่นคำขอเข้ามาวันที่ 15 กันยายน 2562 และเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น จ่ายเงินกู้วันที่ 27 กันยายน 2562