ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด มาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ฯ

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นายวิชา จุลทลักษ์ ประธานคณะกรรมกาารศึกษาฯ นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการ พร้อมด้วยนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับแนะนำกิจการสหกรณ์ฯ ให้กับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด ที่มาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562