บรรยายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

บรรยายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

กันยายน 9, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานคนที่ 1 นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษกาญจนบุรี เขต 1 ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562