บรรยายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

บรรยายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

กันยายน 9, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานคนที่ 1 นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562