บรรยายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 4

บรรยายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 4

กันยายน 9, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายอภิชาต แก่นน้อย กรรมการประจำหน่วยอำเภอท่ามะกา นายเสนอ ลักษณุกิจ ผู้แทนประจำหน่วย นายประภาส ทองมีสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้แทนประจำหน่วย นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา4 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหวายเหนียว”ปุญสิริวิทยา” ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562