กิจกรรมการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณอายุราชการ

กิจกรรมการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณอายุราชการ

กันยายน 7, 2019 Off By ktscc

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
“เกษียณเปี่ยมสุข”
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี ณ โรงแรมริเวอร์แคว
บรรยายพิเศษโดย พ.อ.นพ.พงศักดิ์ ตั้งคณา