ข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษาสิงห์-ศรีมงคล

ข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษาสิงห์-ศรีมงคล

กันยายน 6, 2019 Off By ktscc

นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานกรรมการคนที่2 และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์เครื่อข่ายการจัดการศึกษาสิงห์-ศรีมงคล ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังสิงห์ ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562