บรรยายข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มเครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น อ.ไทรโยคและอ.ทองผาภูมิ

บรรยายข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มเครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น อ.ไทรโยคและอ.ทองผาภูมิ

กันยายน 3, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฎิบัติงาน และนางพัชรา ดีหล้า กรรมการ ประจำหน่วย อ.ทองผาภูมิ บรรยายพิเศษแนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม การทำวิทยฐานะ ว21 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มเครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น อ.ไทรโยคและอ.ทองผาภูมิ ณ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ อ.ทองผาภูมิ ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562