บรรยายข้าราชการครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และนายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ณ ห้องสัมนาอาคารกาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562