บรรยายข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

บรรยายข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

สิงหาคม 8, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี อ.พนมทวน ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จ.กาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562