สร้างมิตรสัมพันธ์เพื่อเพิ่มเครือข่ายด้านการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด

สร้างมิตรสัมพันธ์เพื่อเพิ่มเครือข่ายด้านการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด

สิงหาคม 7, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด สร้างมิตรสัมพันธ์เพื่อเพิ่มเครือข่ายด้านการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด