บรรยายเครือข่ายพัฒนาการศึกษา อ.ท่ามะกา

บรรยายเครือข่ายพัฒนาการศึกษา อ.ท่ามะกา

สิงหาคม 7, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการ ผู้แทนฯผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับเครือข่ายพัฒนาการศึกษา อ.ท่ามะกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 256