ประชุมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น

ประชุมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น

กรกฎาคม 27, 2019 0 By ktscc

ผอ.ไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 1 พร้อมด้วย ผอ.อภิชาต แก่นน้อย ประธานคณะกรรมการเงินกู้ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูกาญจนบุรี จำกัด ดำเนินการประชุมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นให้กับสมาชิกแต่ละอำเภอ ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด