ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เดือน กรกฎาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เดือน กรกฎาคม 2562

กรกฎาคม 25, 2019 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้แทนประจำหน่วย ผู็ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม 2562 พิจาณาโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สหกรณฺออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด