บรรยายกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา อ.ทองผาภูมิ 6 กลุ่ม (ห้วยเขย่ง-ปิล็อก)

บรรยายกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา อ.ทองผาภูมิ 6 กลุ่ม (ห้วยเขย่ง-ปิล็อก)

กรกฎาคม 20, 2019 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นางพัชราดีหล้า กรรมการประจำหน่วย นายมนูญ นิมิตรเกาะ ผู้แทนประจำหน่วย นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับเครือข่ายพัฒนาการศึกษา อ.ทองผาภูมิ 6 กลุ่ม (ห้วยเขย่ง-ปิล็อก) ณ ห้องประชุมภูมิสุสรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562