ประชุมพิจารณาเงินกู้ร้อบกลางเดือน กรกฎาคม

ประชุมพิจารณาเงินกู้ร้อบกลางเดือน กรกฎาคม

กรกฎาคม 9, 2019 Off By ktscc

นายอภิชาต แก่นน้อย ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมคณะ ประชุมพิจารณาเงินกู้ร้อบกลางเดือน กรกฎาคม ที่สมาชิกยื่นคำขอเข้ามาวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น จากเงินกู้วันที่ 12 กรกฎาคม 2562