โครงการ “ออมเงิน ออมความดี” ออมทรัพย์พิเศษ “มหามงคล”

โครงการ “ออมเงิน ออมความดี” ออมทรัพย์พิเศษ “มหามงคล”
เริ่มออมได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 62 – 31 ก.ค. 62 อัตราดอกเบี้ย 4% สิทธิเฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น
พิเศษ เมื่อเปิดบัญชี ตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทาง ฟรี 1 ใบ