กิจกรรม “รดน้ำขอพรสมาชิกผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์”20 เมษายน 2562

กิจกรรม “รดน้ำขอพรสมาชิกผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์”20 เมษายน 2562

เมษายน 20, 2019 Off By ktscc

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรีจำกัด จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรสมาชิกผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์”20 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานกิจกรรม “รดน้ำขอพรสมาชิกผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรีจำกัด กล่าวรายงานฯ และบรรยายพิเศษร่วมกับนายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรีจำกัดในหัวข้อ “เชิงวิเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู การเจริญเติบโตของสหกรณ์” พร้อมร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรสมาชิกผู้อาวุโส โดยมีพลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ สมาชิกอาวุโสสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรีจำกัด แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี