ต้อนรับคณะของสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุม จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจและศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะของสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุม จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจและศึกษาดูงาน

เมษายน 26, 2019 Off By ktscc

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2562 ชาวงเวลา 08:30 คณะของสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุม จำกัด (จ.มหาสารคาม) เข้าเยี่ยมชมกิจและศึกษาดูงาน โดยมี
ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายวิชา จุลทรักษ์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายวีรชัย บุญอยู่ กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยาย การดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจบุรี จำกัด