บรรยายพิเศษ สมาชิกชมรมลูกจ้าง สพม8

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ สมาชิกชมรมลูกจ้าง สพม8 โดยมี นายวีรชัย บุญอยู่ กรรมการหน่วยจังหวัดและนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมบรรยาย วันที่ 27 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี