ต้องรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด

ต้องรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด

มีนาคม 8, 2019 0 By ktscc

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ชาวงเวลา 08.30 คณะของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจและศึกษาดูงาน โดยมี นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นายวีรชัย บุญอยู่ กรรมการ, นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยาย การดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจบุรี จำกัด