บรรยายสมาชิกกลุ่มโรงเรียนอำเภอพนมทวน

บรรยายสมาชิกกลุ่มโรงเรียนอำเภอพนมทวน

มีนาคม 8, 2019 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ สมาชิกกลุ่มโรงเรียนอำเภอพนมทวน โดยมี นายวิชา จุลทรักษ์ กรรมการประจำหน่วยอำเภอพนมทวน นายวีรชัย บุญอยู่ กรรมการหน่วยจังหวัดและนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมบรรยาย วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเบญพาด