ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทัพย์ครูลพบุรี จำกัด เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทัพย์ครูลพบุรี จำกัด เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน

กุมภาพันธ์ 27, 2019 Off By ktscc

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ชาวงเวลา 10.00 คณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจและศึกษาดูงาน โดยมี นายประเสริฐ ด้วงสงค์ กรรมการ, นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยาย การดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจบุรี จำกัด