ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทัพย์ครูตราด จำกัด เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทัพย์ครูตราด จำกัด เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน

มกราคม 18, 2019 Off By ktscc

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ชาวงเวลา 8.30 คณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจและศึกษาดูงาน โดยมี ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ, นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่ 2, นายวิชา จุลทรักษ์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์, นายประเสริฐ ด้วงสงค์ กรรมการ, นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยาย การดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจบุรี จำกัด