ประชุมวางแผนโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (อบรมวิทยฐานะ)

ประชุมวางแผนโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (อบรมวิทยฐานะ)

มกราคม 17, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายวิชา จุลทรักษ์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายอุดม เหลืองสด นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ที่ปรึกษาสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประชุมวางแผนโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (อบรมวิทยฐานะ) ณ ห้องประชุม2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันที่ 17 มกราคม 2562