ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล เข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันแรก

วันที่ 26 เมษายน 2565    

  ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 61 และ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ สักการะศาลพระพรหม และศาลตายาย เพื่อเป็นสิริมงคล ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันแรก และจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อมอบหมายนโยบาย แนวทางการบริหารงานสหกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในปีบัญชี 2565-2566 ต่อไป

You may also like...