สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์( กลุ่มเครือข่ายบ้านเก่า,วังเย็น อ.เมือง)

ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ กรรมการประจำหน่วย อ.เมือง นายนพดล มงคล ผู้แทนประจำหน่วย แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล และ ยลพรรษย์ ศิริรัตน์  เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายบ้านเก่า,วังเย็น อ.เมือง ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น