สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(กลุ่มหนองตากยา,กลุ่มพังตรุ)

ท่าน ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.เขตฯ ,ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายยงยุทธ สงพะโยม กรรมการประจำหน่วยจังหวัด นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล และ ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการกลุ่มโรงเรียนหนองตากยา และ กลุ่มโรงเรียนพังตรุ ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น