สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(กลุ่มโรงเรียนท่ามะกา 5)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายอภิชาต แก่นน้อย กรรมการประจำหน่วยอำเภอท่ามะกา นายเสนอ ลักษณุกิจ ผู้แทนประจำหน่วย ผอ.ประภาส ทองมีสิทธิ์ ผู้แทนประจำหน่วย ผอ.บรรจง ปิ่นปฐม ประธานศูนย์ฯ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ ดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โ ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา5 ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น