การอบรมวิทยฐานะ ว. PA

กำหนดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ว.PA โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

ลงทะเบียน การอบรมได้ที่ http://aid.ktscc.org