คลินิกวิชาการ

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ เปิดให้คำปรึกษา เรื่องการทำวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และ ผู้อำนวยการเชียวชาญ ในวันที่ 3 เมษายน 2564 โดยมี ดร.พรชัย หนูแก้ว ดร.ศิริลักษณ์ หนูแก้ว และ ผอ.คงคา จุลกิจวัฒน ์เป็นวิทยากร ให้คำปรึกษากระบวนการพัฒนา สู่กระบวนการจัดทำผลงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น