บรรยายเครือข่ายชะแล-ปรังเผล อ.ทองผาภูมิ

นายมนูญ นิมิตรเกาะผู้แทนประจำหน่วยอำเภอทองผาภูมิ นายวีรชัย บุญอยู่ กรรมการประจำหน่วยจังหวัด และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสวัสดิการเครือข่ายชะแล-ปรังเผล อ.ทองผาภูมิ ณ ห้องประชุม โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563