โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน อบรมวิทยฐานะผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ว.17

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการอบรมภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน อบรมวิทยฐานะผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ว.17 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู็อำนวยการและรองผู้อำนวยการ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ณ หอประชุมกัลปพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2563