ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบสิ้นเดือน สิงหาคม

นายประเสริฐ ด้วงสงค์ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมคณะ ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบสิ้นเดือน สิงหาคม ที่สมาชิกยื่นคำขอเข้ามาวันที่ 15 สิงหาคม 2563 และเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น จ่ายเงินกู้วันที่ 28 สิงหาคม 2563