บรรยายกลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประดู่แก้ว อ.เลาขวัญ

นายไพรัช พวกยะ กรรมการประจำหน่วย อ.เลาขวัญ นายวิชา แตงโม ผู้แทนประจำหน่วย ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้กลุ่มเครื่องข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประดู่แก้ว อ.เลาขวัญ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ อ.เลาขวัญ