ตรวจสอบสถานะ พักชำระหนี้

สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะ พักชำระหนี้

สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะ “พักชำระหนี้ 6 เดือน” ได้ที่ covid19.ktscc.org
– สิทธิพักชำระหนี้ 1 เดือน เมื่อลงทะเบียน ( ลงทะเบียน ก่อนวันที่ 28 เมษายน 63 )
– สิทธิพักชำระหนี้ 6 เดือน เมื่อยื่นเอกสารผู้ค้ำฯ รับทราบ ( ยื่นเอกสาร ก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 63 )