ขั้นตอน ถอนเงินฝาก

วิธีการถอนเงินฝาก

การถอนเงินฝากออมทรัพย์ (เล่มเขียว)

——-> https://mss.ktscc.org <———

เวปสำหรับทำรายการคำขอโอนเงิน ไม่ต้องลงทะเบียน ยืนยันระบบด้วย เลขทะเบียนสมาชิกและเลขประจำตัวประชาชน คำนวณ เล่มแดง ณ ปัจจุบันอัตโนมัติ

You may also like...