สอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศฯ

สอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศฯ

มีนาคม 21, 2020 0 By ktscc

วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดำเนินการสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศฯ หัองประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด