บรรยายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิสุทธรังษี

บรรยายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิสุทธรังษี

มีนาคม 5, 2020 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิสุทธรังษี วันที่ 5 มีนาคม 2563