วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2563

วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2563

กุมภาพันธ์ 26, 2020 0 By ktscc

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัดนำโดย ผอ.เจนวิทย์ จงใจ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2 พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย ”พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์” เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2563 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี