บรรยายครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วันที่ 26 ธันวาคม 2562

นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ผู้จัดการสหกรณ์ฯและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ให้ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1