ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยองจํากัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่ 2 นายประเสริฐ ด้วงสงค์ กรรมการ และ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยองจํากัด และบรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด