ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จํากัด

นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่ 2 นายนิวัฒน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษาฯ นายประเสริฐ ด้วยสงค์ กรรมการ นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จํากัด และบรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

You may also like...